Persondatapolitik

4. december 2019

1 Generelt

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("persondatapolitik") beskriver, hvorledes Auktioner P/S ("AUK") indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til AUK eller som indsamles via AUK’s hjemmeside: auktioner.dk ("hjemmesiden").

1.3 AUK er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til AUK vedrørende denne persondatapolitik kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.4 AUK beskytter dine oplysninger med fysiske, elektroniske og administrative midler. Du bør altid beskytte personlige oplysninger, når du har forbindelse til internettet. Som et minimum bør du udskifte dine adgangskoder ofte, benytte en kombination af tal og bogstaver samt sørge for, at din browser er sikker.

1.5 AUK’s hjemmeside kan indeholde henvisninger til andre websteder og samarbejdspartnere. AUK deler som udgangspunkt ikke dine personlige oplysninger med disse og kan ikke stilles til ansvar for disses politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet. AUK opfordrer dig til at læse de pågældende websteders politik med hensyn til beskyttelse af persondata.

2 Hvilke personoplysninger indsamler AUK, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

2.1 Besøg på hjemmesiden (Cookiepolitik)

2.1.1 Når du besøger AUK's hjemmeside indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering og undlade videre brug af hjemmesiden. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

2.1.2 Hjemmesiden anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.1.3 Generelt forsøger AUK at minimere personoplysninger, som samles ind.
Følgende oplysninger indsamles automatisk:

2.1.4 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at AUK kan varetage sine interesser i at forbedre hjemmesiden.

2.1.5 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2 Brugeroprettelse

2.2.1 Når du opretter dig som bruger (opretter en konto), indsamler AUK de oplysninger, du selv afgiver, bl.a. cvr-nr, navn, adresse, land, gyldig og verificeret e-mailadresse og telefonnummer. Desuden indsamler AUK oplysninger om, hvilke genstande du byder på, køber eller sælger, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra indtastningen er foretaget.

2.2.2 Formålet er at give dig adgang til at benytte AUK som auktionshus. Endvidere kan AUK på den måde opfylde sine aftaler med dig og tilbyde dig en bedre kundeservice, herunder assistere dig ved problemer i relation til de ønskede transaktioner. Oplysninger om dine køb og salg behandler AUK endvidere for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.

2.2.3 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f samt Straffelovens §290.

2.3 Nyhedsbrev

2.3.1 Når du tilmelder dig AUK’s nyhedsbreve, indsamles oplysninger om din e-mailadresse.

2.3.2 Formålet er at varetage AUK’s interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig samt tilbyde dig den særlige fordel, der er forbundet med nyhedsbrevsabonnementet, nemlig at modtage relevant information om f.eks. nye tjenester samt nye auktioner i kategorier, som du har udvist interesse for (elektronisk markedsføring).

2.3.3 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f.

3 Modtagere af personoplysninger

3.1 Som udgangspunkt videregives dine data aldrig til tredjepart, med mindre du udtrykkeligt har bedt om det.

3.2 AUK videregiver dog de fornødne personoplysninger til de nødvendige samarbejdspartnere (f.eks. kuratorer og auktionssælgere) i forbindelse med bud på auktion.

3.3 Oplysningerne kan bl.a. være firmanavn, modtagernavn, adresse og telefonnummer, e-mailadresse, auktionsnummer, budoplysning.

3.4 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på AUK’s vegne. AUK anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet drift af økonomisystem, mailsystem, mailfilter, telefonsystem samt teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden. Disse virksomheder er databehandlere, og under AUK’s instruks behandler de data, som AUK er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med AUK og er underlagt fortrolighed om disse. AUK har indgået skriftlige databehandleraftaler med databehandlere, der behandler personoplysninger på AUK’s vegne.

3.5 Flere af disse databehandlere, Microsoft, Google og MailChimp, er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

4 Dine rettigheder

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal AUK som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode AUK om indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2 Du kan få adgang til de personlige oplysninger, AUK har registreret om dig under menupunktet "Mine oplysninger" på hjemmesiden. Her har du mulighed for at se disse oplysninger.

4.2.3 Du kan altid kontakte AUK, hvis du har ændringer eller spørgsmål til dine oplysninger.

4.2.4 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som AUK behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du først sende en skriftlig anmodning til info@auktioner.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.2.5 Jf. Datatilsynets anvisninger er prisen for ovenstående 10 kr. inkl. moms pr. påbegyndt side, der udleveres.

4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som AUK har registreret om dig, kan du logge ind og gå til "Mine oplysninger" på hjemmesiden, hvor du ved at klikke på "Opdater oplysninger fra CVR" kan ajourføre dine oplysninger med registreringen hos CVR.

4.3.2 Du kan altid kontakte AUK, hvis du har andre ændringer eller spørgsmål til dine oplysninger.

4.4 Retten til sletning

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af AUK, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og AUK ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at AUK kan overholde sine retslige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er AUK ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.4.2 I tilfælde af, at du ønsker alle eller visse af dine personoplysninger slettet af AUK, og det af en af ovenstående årsager ikke er muligt, vil AUK i stedet opbevare dine oplysninger beskyttet og med stærkt begrænset adgang.

4.5 Retten til dataportabilitet

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet AUK, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.6 Retten til indsigelse

4.6.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod AUK’s behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette AUK’s direkte markedsføring.

4.6.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som AUK foretager på grundlag af vores legitime interesser jf. pkt. 2.1-2.4.

4.7 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.7.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet AUK til en given behandling af personoplysninger, herunder tilmelding til nyhedsbrev og elektronisk markedsføring. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, skal du logge ind og åbne "Mine oplysninger" på hjemmesiden og ændre dine indstillinger.

4.8 Retten til at klage

4.8.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over AUK’s behandling af dine personoplysninger. Klagen kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 3319 3200.

5 Sletning af persondata

5.1 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrev slettes, når dit samtykke hertil trækkes tilbage, medmindre AUK har et andet lovmæssigt grundlag for behandling af oplysningerne.

6 Sikkerhed

6.1 AUK har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun de af AUK’s medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7 Kontaktoplysninger

7.1 AUK er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:

Auktioner P/S
Strandvejen 60
2900 Hellerup
Tlf.: 39 29 19 00
E-mail: info@auktioner.dk

8 Ændringer i persondatapolitikken

8.1 Såfremt AUK foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden.

8.2 Hvis du har tilmeldt dig nyhedsbrev vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af et nyhedsbrev herom til din registrerede e-mailadresse.

9 Versioner

9.1 Dette er version 2 af AUK’s persondatapolitik dateret den 4. december 2019.