Auktioner a/s

Selskabet har siden 1998 udviklet og drevet portalløsninger på Internettet.

Auktioner A/S udvikler og administrerer markedsføringsportaler på internettet specielt indenfor auktionssalg.

Selskabet påbegyndte sine aktiviteter i 1998 og ejer og driver internetportalen konkurser.dk.

Selskabet, som har hovedsæde i København, beskæftiger 4 medarbejdere.konkurser.dk

Webstedet indeholder oplysninger om konkurser og betalingsstandsninger i Danmark og gør det muligt at købe virksomheder billigt, inden de går konkurs, eller at købe aktiver af konkursboet.

På siden kan søges oplysninger om billige værdipapirer, pantebreve, ejendomme, varelagrer, driftsmidler, inventar mv. på webstedet.

Siden opdateres dagligt med oplysninger om danske konkurser og betalingsstandsninger fra selskabsstyrelsens hjemmeside. Desuden vil det være muligt for kuratorer at indsende salgsopstillinger på ejendommene.

www.konkurser.dk